VALPERValpene leveres fra oss med

  • Kjøpskontrakt fra NKK
  • Registrerte i NKK
  • Første vaksinering og valpekontroll
  • Ormkurbehandlet
  • ID-merket
  • Forsikret i Agria (forsikringen gjelder frem til 10 dager etter at valpen er hentet. Man kan overta forsikringen uten karenstid innen 10 dager)
  • Fòr til de første dagene
  • Teppe/leke med lukt fra mor
  • Informasjonshefte, nyttige tips
  • Kontakt med oss gjennom hele hundens liv